Ir al contenido

Databeskyttelse

Databeskyttelse

Firmaets navn: Finca Señorío de Rioja, SL
Salgsnavn: Finca Señorío de Rioja, SL
Forretningsadresse: Polígono Rescasal, s / n. – 26525 Igea (La Rioja)
CIF / NIF: B26455444
Telefon: 941194 269
E-Mail: info@fincasenorioderioja.com
Registreret i handelsregisteret i Rioja, volumen 705, bog 0, blad 22, sektion 8, side LO 13051, Tilmelding 1.
Domænenavn: www.fincasenorioderioja.com

I overensstemmelse med bestemmelserne i lov 15/1999, om Beskyttelse af personoplysninger (LOPD) og dens gennemførelsesbestemmelser, gør administratoren af webstedet, Finca Señorío de Rioja, SL (Herefter udbyderen ), i overensstemmelse med bestemmelserne i §5 og 6 i loven om databeskyttelse, alle brugere af webstedet som overgiver deres personlige oplysninger, opmærksomme på, at disse oplysninger bliver optaget i automatiserede mapper, som er behørigt registreret i det spanske agentur for beskyttelse af personoplysninger.

Brugeren accepterer, ved at sætte kryds i boksen, udtrykkeligt, frit og utvetydigt, at dennes personoplysninger behandles af udbyderen til følgende formål, afhængigt af det område af webstedet der anmodes:

  • At de indsamlede data i formularen for kontaktoplysninger bruges til at svare på modtagne henvendelser, og derudover til opfølgning og kontakt med de, der har vist interesse for vores ydelser eller produkter.

  • At oplysninger indhentet ved bestilling af produkter, der tilbydes på dette websted, anvendes til korrekt behandling og udførelse af indkøbsordren, og forvaltning af handelsforbindelserne mellem de to parter.

Ud over de ovenfornævnte formål, oplyser vi om det fælles formål for dem alle, at sende dig oplysninger om virksomheden, dens produkter og tilbud forbundet med fødevareindustrien, på hvilken som helst måde (post- eller e-mail).

Påkrævede felter er markeret på skemaet med en stjerne*, da de er nødvendige for at yde optimal service til brugeren. Hvis ikke alle oplysninger angives, kan udbyderen ikke garantere, at de oplysninger og tjenester, der leveres, er fuldstændigt skræddersyede til brugerens behov.

Denne virksomhed behandler de nævnte oplysninger med den største fortrolighed og udleverer ikke disse til tredjemand, bortset fra de angivet i gældende forskrifter (offentlige institutioner, domstole, nævn mv.) og de nødvendige for en korrekt udvikling af det nuværende forhold, og forhold udledt deraf (transportvirksomheder, logistikvirksomheder, udbydere af betalingsmetoder, osv.) og andre erhvervsdrivende, der er involveret i købs- og leveringsprocessen.

Formularerne på webstedet er ikke rettet mod mindreårige. Udbyderen er ikke ansvarlig for tilfælde, hvor mindreårige har angivet personoplysninger via dette websted. Dog vil den så snart de bliver klar over dette faktum, destruere sådanne oplysninger.

Udbyderen sikrer under alle omstændigheder brugeren, i forhold til de opgivne oplysninger, at kunne udøvelse sin ​​ret til adgang, rettelse, annullering, oplysning og modsætning, ifølge de fastsatte betingelser i lovgivningen. Derfor, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov 15/1999, om beskyttelse af personoplysninger (LOPD) kan brugeren udøve sine rettigheder ved at sende en særlig anmodning, sammen med en kopi af sit id-kort gennem følgende veje:

  1. E-Mail: info@fincasenorioderioja.com

  2. Correo Postal: Polígono Rescasal, s/n. – 26525 Igea (La Rioja)

Brugeren kan afmelde enhver af ​​abonnementstjenesterne, ved at klikke på afsnittet for afmelding, som alle e-mails som udbyderen sender har.

Ligeledes har udbyderen taget alle de tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden og integriteten af ​​de personoplysninger de er ansvarlige for, og har taget forholdsregler for at forhindre at de går tabt, bliver ændret og/eller at uautoriserede tredjeparter får adgang til dem.

Brugeren garanterer rigtigheden af ​​de oplysninger der gives til udbyderen, og er ansvarlig for at de er opdaterede så længe denne forbliver bruger af webstedet. Under alle omstændigheder er brugeren eneansvarlig for eventuelle urigtige eller unøjagtige erklæringer, og de skader der kan tilkomme udbyderen eller tredjeparter, på grund af disse oplysninger.

MINDREÅRIGE

Hvis brugeren er under fjorten år eller umyndiggjort, oplyser Finca de Señorío de Rioja, SL, at brugeren har brug for samtykke fra forældre, værge eller juridisk repræsentant for at kunne overgive sine personoplysninger til Finca Señorío de Rioja, SL, så derfor beder Finca Señorío de Rioja, SL dig om, hvis nogen af ​​disse omstændigheder gælder for dig, at afstå fra at bruge e-mail-service og ikke er registrere dig til nogen af de tjenester eller applikationer som Finca Señorío de Rioja, SL udbyder, med mindre du har det førnævnte samtykke, og under alle andre omstændigheder kan Finca Señorío de Rioja, SL ikke holdes ansvarlig for handlinger foretaget af den mindreårige eller umyndiggjorte. Desuden bliver forældre, værge eller den juridiske repræsentant holdt ansvarlig for alle handlinger, som udføres af mindreårige eller umyndiggjorte under deres ansvar.

 

FRIVILIGT – OBLIGATORISK

Gennem sin hjemmeside indsamler Finca Señorío de Rioja, SL ikke personoplysninger (navn, adresse, firma, telefonnummer eller e-mail-adresse (“personoplysninger”) medmindre brugeren frivilligt vælger at afgive dem (F.eks. gennem kontaktformularerne eller online registreringen).
Felterne i formularerne, som angives som obligatoriske, ved at tildele en stjerne eller på anden måde, betragtes som værende absolut nødvendige for at kunne yde de ønskede tjenester, så hvis disse ikke er udfyldt, kan disse tjenester ikke ydes. Indmeldingen på hjemmesiden er medtaget i dette tilfælde.


NØJAGTIGHEDEN AF ​​OPLYSNINGERNE

Alle oplysninger, som brugeren afgiver til offentliggørelse på webstedet, gennem de forskellige tjenester, skal være sande, nøjagtige, brugeren er ansvarlig for dem, og de offentliggøres under ingen omstændigheder på vegne af tredjepart. Til dette formål, garanterer brugeren ægtheden af ​​alle oplysninger der afgives som følge af at udfylde de nødvendige formularer til abonnementstjenester. Tilsvarende, er det brugerens ansvar at holde alle oplysninger givet til Finca Señorío Rioja, SL konstant opdateret, så disse altid afspejler brugerens faktiske situation. Under alle omstændigheder, er brugeren eneansvarlig for eventuelle urigtige eller unøjagtige oplysninger, og de skader, der kan tilkomme Finca Señorío de Rioja, SL eller tredjeparter, på grund af disse oplysninger.

 

Anvendelse af cookies og aktivitetslog

Udbyderen, på egne vegne eller på en tredjeparts, med hvem denne har indgået kontrakt om at yde målingstjenester, kan bruge cookies, når en bruger surfer på webstedet. Cookies er filer, der sendes til browseren af ​​en webserver for at registrere brugerens aktivitet mens denne surfer på webstedet.

De cookies, der bruges på dette websted, er under alle omstændigheder midlertidige, og med det eneste formål at gøre webstedets videre transmission mere effektiv. Cookies bruges under ingen omstændigheder til at indsamle personlige oplysninger.

Brugeren kan konfigurere browseren for at blive underrettet om modtagelsen af ​​cookies, og forhindre deres installation på computeren. Se venligst anvisninger og vejledninger for din browser for flere oplysninger.
For at bruge webstedet, er det ikke nødvendigt, at brugeren tillader installationen af ​​cookies sendt af webstedet eller tredjemand, der handler på dennes vegne.

 

SIKKERHED

Webstedet bruger sikkerhedsforanstaltninger som generelt er accepterede i branchen, såsom firewalls, adgangskontrolprocedurer og kryptografiske mekanismer. Alt dette for at forhindre uautoriseret adgang til oplysninger. For at opnå disse mål, accepterer brugeren/kunden, at tjenesteyderen indhenter data, for at kunne godkende brugeren under adgangskontrol.

Alle køb, eller andre processer som indebærer afgivelse af personoplysninger af høj prioritet (sundhed, ideologi, …) overføres altid via en sikker kommunikationsprotokol (https: // …), således at ingen tredjepart har adgang til information som sendes elektronisk.