Ir al contenido

Juridiske oplysninger

Aviso Legal

Juridiske oplysninger

Firmaets navn: Finca Señorío de Rioja, SL
Salgsnavn: Finca Señorío de Rioja, SL
Forretningsadresse: Polígono Rescasal, s / n. – 26525 Igea (La Rioja)
CIF / NIF: B26455444
Telefon: 941194 269
E-Mail: info@fincasenorioderioja.com
Registreret i handelsregisteret i Rioja, volumen 705, bog 0, blad 22, sektion 8, side LO 13051, Tilmelding 1.
Domænenavn: www.fincasenorioderioja.com

Finca Señorío de Rioja, SL (Herefter udbyderen), der er ansvarlig for hjemmesiden, offentliggøre dette dokument, for at opfylde forpligtelserne i henhold til spansk lov 34/2002 om tjenester til informationssamfundet og elektronisk handel (LSSICE), og informere alle brugere af webstedet om betingelserne for anvendelsen af dette.

Enhver person som får adgang til dette websted, påtager sig rollen som bruger, og derved forpligter denne sig til overholdelse af bestemmelserne heri beskrevet, samt eventuelle andre lovbestemmelser som kunne gælde.

Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre enhver form for oplysninger, der kunne vises på webstedet, uden forpligtigelse til at give varsel eller til at informere brugerne om sådanne ændringer, hvilket betyder at offentliggørelse af ændringer på udbyderens websted er varsel nok.


Adgang til og brug af indhold

Generelt er der fri adgang til webstedet. Dog kan udbyderen begrænse adgang til visse dele af webstedet og brugen af visse tjenester, til brugere som forudgående har udfyldt registreringsformularen for brugere.

Når registreringsprocessen er fuldført, registrerer udbyderen brugeren i databasen over registrerede brugere. En konto vil blive oprettet med din e-mailadresse og en adgangskode tilknyttet hver bruger.

Brugeren garanterer rigtigheden af ​​de oplysninger der gives til udbyderen, og er ansvarlig for at de er opdaterede så længe denne forbliver bruger af webstedet. Under alle omstændigheder er brugeren eneansvarlig for eventuelle urigtige eller unøjagtige erklæringer, og de skader der kan tilkomme udbyderen eller tredjeparter, på grund af disse oplysninger.

Udbyderen forbeholder sig ret til at afvise indmelding på webstedet. Dette afslag indebærer ingen ret til erstatning.

Udbyderen fralægger sig ethvert ansvar for oplysninger lagt ud på webstedet, forudsat disse oplysninger er blevet manipuleret, eller indført af en ekstern tredjepart.

Fra udbyderens websted kan man blive omdirigeret til indhold på tredjeparts websteder. Da udbyderen ikke altid kan kontrollere indhold udgivet af tredjemand på deres hjemmesider, påtager denne sig ikke noget ansvar for sådant indhold. Under alle omstændigheder, giver udbyderen til kende at denne straks vil fjerne indhold, der kunne krænke spansk eller international ret, moralen eller den offentlige orden, og vil øjeblikkeligt tilbagetrække omdirigeringen til sådanne websteder, og oplyse de kompetente myndigheder om det pågældende indhold.

Udbyderen er ikke ansvarlig for indholdet og oplysninger lagret på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, fora, chats, blogs, kommentarer, sociale netværk eller andre midler som giver tredjemand mulighed for uafhængigt at offentliggøre indhold på udbyderens websted. Men, og i overensstemmelse med bestemmelserne i §11 og 16 i LSSICE, er udbyderen til rådighed for alle brugere, myndigheder og sikkerhedsstyrker for at samarbejde aktivt i tilbagetrækning eller eventuelt blokering af alt indhold, der kan påvirke eller overtræder spansk eller international lovgivning, tredjeparts rettigheder, eller moral og den offentlige orden. Hvis brugeren finder, at der er indhold på webstedet, der kan være klassificeres som sådant, bedes dette straks meddeles til administratoren af ​​webstedet.

Dette websted er blevet gennemgået og testet for korrekt funktion. I princippet er korrekt drift garanteret 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Dog kan udbyderen ikke udelukke muligheden for, at der er visse programmeringsfejl, eller at adgangen til webstedet umuliggøres på grund af force majeure, naturkatastrofer, strejker eller lignende omstændigheder.

Intellektuel ejendomsret

Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, programmering, redigering, udarbejdelse og andre elementer, der er nødvendige for dets funktion, design, logoer, tekst og/eller grafik tilhører udbyderen, eller i givet fald, har denne licens eller tilladelse af forfatterne. Alt webstedets indhold er tilstrækkeligt beskyttet af reglerne for intellektuel ejendomsret og registreret i offentlige registre.
Uanset formålet, hvortil det er bestemt, er hel eller delvis reproduktion, brug, udnyttelse, distribution og kommercialisering under alle omstændigheder underlagt forudgående skriftlig tilladelse fra udbyderen. Enhver brug af indhold uden forudgående godkendelse fra udbyderen, betragtes som en alvorlig overtrædelse af forfatterens rettigheder for intellektuel ejendom.
De designs, logoer, tekst og/eller grafik der vises på hjemmesiden, som ikke er udbyderens ejendom, tilhører deres respektive ejere, som selv ansvarlig for enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse hermed. Under alle omstændigheder, har udbyderen udtrykkelig forudgående tilladelse fra disse.
Udbyderen anerkender til fordel for deres indehavere de tilsvarende rettigheder for intellektuel ejendom, og gør opmærksom på, at omtale eller udgivelse på webstedet ikke medfører at udbyderen har rettigheder eller ansvar for disse, eller at denne støtter, sponsorerer eller anbefaler disse.
For at gøre opmærksom på mulige overtrædelser af rettighederne for intellektuel ejendomsret, eller foretage andre kommentarer om webstedet, kan du rette henvendelse til følgende e-mail info@fincasenorioderioja.com.

Beskyttelse af personoplysninger

Udbyderen er dybt engageret i overholdelsen af de spanske regler for beskyttelse af personoplysninger, og garanterer fuld overholdelse af forpligtelserne, og gennemførelsen af ​​sikkerhedsforanstaltningerne angivet i §9 i lov 15/1999 om beskyttelse af personoplysninger (LOPD) og loven Real Decreto 1720/2007 af 21. december, om godkendelse af forordningerne til gennemførelse af Lov 15/1999, af 13. december om beskyttelse af personoplysninger.

Udbyderen stiller en Privatlivspolitik til rådighed for brugerne, som informere om følgende aspekter:

  • Oplysninger om den registeransvarlige.

  • Oplysninger, der behandles.

  • Mapper, hvor disse lagres.

  • Formålet med behandlingen.

  • Om det er obligatorisk eller ikke at opgive disse oplysninger, samt konsekvenserne af ikke at gøre det.

  • Om de rettigheder, som alle brugere har, og proceduren for at udøve disse.

Lovvalg og jurisdiktion

Parterne er udtrykkeligt enige om, at denne kontrakt er underlagt, og at alle vilkår og betingelser skal fortolkes, i henhold til spansk ret.

Til løsning af alle tvister eller spørgsmål vedrørende dette websted eller aktiviteter som udføre på dette, anvendes spansk ret, som parterne udtrykkeligt underlægger sig, og domstolene tættest på udbyders domicil er kompetente til at løse alle tvister om eller relateret til brugen af dette websted.